Okrywa ochronna gleby – zbliża się ważny termin dla wszystkich rolników! Norma GAEC 6

48

Zasady przyznawania płatności dla gospodarstw rolnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będą uzależnione od spełnienia norm i wymogów warunkowości. Zaliczają się do nich normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (tzw. GAEC). Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów normy GAEC 6, która mówi o obowiązku utrzymania minimalnej pokrywy glebowej w najbardziej newralgicznych okresach.

Oznacza to, że na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego utrzymuje się okrywę ochronną gleby w okresie od 1 listopada do 15 lutego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich rolników, bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego.

Jak spełnić wymogi normy GAEC 6?

Aby spełnić wymogi tej normy uznaje się m.in.:

  • okrywę roślinną (uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime, samosiewy zebranej uprawy),
  • pozostawienie ścierniska,
  • grunty pokryte resztkami pożniwnymi, czy mulczem.
  • w uprawach trwałych (sady – drzewa owocowe) utrzymuje się okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego.

Propozycje zmian

Do Komisji Europejskiej przesłano propozycję zmian wymogów w ramach normy GAEC 6. Propozycja ta obejmuje wprowadzenie dodatkowego terminu utrzymania okrywy glebowej – od 1 czerwca lub od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku. Jednakże w przypadku utrzymania okrywy ochronnej gleby od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku, nie wolno byłoby wykonywać orki. Ponadto zaproponowano, aby poszerzyć listę upraw stanowiących okrywę roślinną o międzyplony ścierniskowe, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami.

Anna Plebanek

Źródło: MRiRW

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments