Wydarzenie skupiło przedstawicieli branży ziemniaczanej w Polsce

50

W ostatnią niedzielę – 10 marca Gdańsk gościł uczestników Kongresu „Bezpieczeństwo Produkcji Rolnej 2024”. Jego organizatorami byli Polska Federacja Ziemniaka, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Żmijewskiego oraz Energia dla wsi.

Wydarzenie skupiło przedstawicieli branży ziemniaczanej w Polsce, środowisk naukowo-badawczych oraz podmioty związane z ochroną roślin, wśród których nie zabrakło Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Gośćmi szczególnymi tegorocznej edycji kongresu byli przedstawiciele World Potato Congress, największej światowej organizacji branży ziemniaczanej, którzy przyjechali do Gdańska, aby zaplanować organizację największego spotkania ziemniaczanego na świecie – Kongresu WPC 2028.

Kongres został zorganizowany w formie paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez moderatorów. W części „Zwalczanie organizmów kwarantannowych i wpływ na efektywność produkcji rolnej” uczestniczył Główny Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Andrzej Chodkowski. Przedstawił podejście do organizmów kwarantannowych z puntu widzenia służb nadzorujących zdrowie roślin, w dodatku jako instytucji z ponad 100-letnim doświadczeniem w tym zakresie. Na przykładzie dwóch najważniejszych chorób ziemniaka – raka i bakteriozy pierścieniowej – zaprezentował, jak długotrwałe, a zarazem skuteczne są metody kwarantannowe. Dzięki współpracy producentów, stosujących się konsekwentnie do restrykcyjnych zaleceń fitosanitarnych oraz urzędu prowadzącego kontrolę roślin, było możliwe znaczne zmniejszenie zagrożenia ze strony tych organizmów.

W swoim wystąpieniu Główny Inspektor podkreślił dwa problemy związane z organizmami kwarantannowymi. Jednym z nich jest brak lub niedoskonałość chemicznych metod zwalczania agrofagów. Ponadto agrofagi kwarantannowe stanowią stałe i nieprzewidywalne zagrożenie. Z uwagi na przepływ towarów z całego świata, niezwykle łatwe jest ich rozprzestrzenienie, a na nowym terenie przystosowanie się do zmodyfikowanych warunków, chociażby przez znajdowanie nowych roślin żywicielskich.

Podsumowując spotkanie, można stwierdzić, że wszyscy jego uczestnicy przyczyniają się w różny sposób do poprawy jakości i wydajności polskiej produkcji ziemniaków. Podejmowane działania maja na celu rozwój polskiej branży ziemniaczanej i wzrost jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Wystąpienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Andrzeja Chodkowskiego

Prezentacja dotycząca zwalczania organizmów kwarantannowych

Dyskusja panelowa z moderatorem


PIORIN
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments