Zmiany w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz interwencji Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027

8

10 stycznia 2024 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniająca rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2024 poz. 32).

Wprowadzone zmiany:

Możliwość zastąpienia zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych

W przypadku realizacji zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze rolnicy będą mieli w 2024 r. możliwość jego zastąpienia (na wszystkich gruntach, na których było dotychczas realizowane lub na ich części) zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych (tj. w ramach Pakietów 1-3, 5, 7-9, 11 lub Wariantu 4.1.1 lub 10.1.2 – uprawy: rolnicze, warzywne, zielarskie, jagodowe i paszowe). To zastąpienie będzie odbywało się w ramach trwającego zobowiązania ekologicznego i w praktyce będzie sprowadzało się do możliwości rozpoczęcia przez rolników uprawy roślin w ramach zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych w miejsce dotychczas prowadzonej uprawy roślin w ramach zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze.

Zmiany w interwencji Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027

W dniu 10 stycznia 2024 r. została również ogłoszona nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniająca rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. 2024 poz. 33).

Wprowadzone zmiany:

Możliwość zastąpienia zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych i odwrotnie

  • zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych lub
  • zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych zobowiązaniem obejmującym uprawy sadownicze lub
  • dotychczas uprawianych roślin w ramach zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze innymi roślinami.

Powyższe zmiany będą możliwe do zastosowania w drugim roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania.

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 15 marca 2024 r.

Zmienione przepisy wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez rolników ekologicznych, organizacje ekologiczne oraz doradców rolnośrodowiskowych i umożliwią rolnikom większą elastyczność w realizowaniu zobowiązań, tj. swobodne podjęcie decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji.

Joanna Stefańczyk

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments