Resort rolnictwa ws. uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla mikro i średnich przedsiębiorstw

58

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej dla mikro i średnich przedsiębiorstw prowadzących w ramach kodów PKD 46.2 – Sprzedaż hurtową płodów rolnych i żywych zwierząt.

Resort rolnictwa informuje, że informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest przewidziana możliwość udzielenia pomocy podmiotowi m.in. prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie,
lub skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1
czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:

a) producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub
b) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych podmiotowi do dnia 15 października 2023 r. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 2%.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments