Kto złożył wniosek do 30 czerwca może liczyć na dopłaty w pełnej wysokości. Eksperci ODR pomagają wypełnić wnioski za darmo

78

Do 30 czerwca do ARiMR wpłynęło 1,2 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Na dopłaty w pełnej wysokości, mogą liczyć rolnicy, którzy złożą wnioski do 30 czerwca. Po tym terminie należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 25 lipca 2023 r. Eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego stale udzielają bezpłatnej pomocy w wypełnianiu dokumentów.

Wideo

Co warto wiedzieć o terminach?

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trwał do 30 czerwca 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 17 lipca 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 25 lipca 2023 r.

Ile wniosków złożyli rolnicy?

Do 30 czerwca 2023 r. do ARiMR wpłynęło 1,2 mln wniosków o przyznanie dopłat w ramach tegorocznej kampanii. Każdego dnia rejestrowane są dokumenty składane przez kolejnych rolników. Są zainteresowani również nowym rodzajami płatności związanych z ochroną środowiska i klimatu. Ze statystyk wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się ok. 35 proc. wnioskujących. Największą popularnością cieszy się Rolnictwo węglowe (410 tys. wniosków – przodują Mazowsze i Lubelszczyzna) i Dobrostan zwierząt (85,6 tys. wniosków – najwięcej na Mazowszu i Podlasiu).

Jak złożyć wniosek i gdzie szukać pomocy?

Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, więc w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji warto rozważyć umówienie się na wizytę u doradcy. Na stronach internetowych ODR-ów w poszczególnych województwach opublikowane zostały informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników:

Dolnośląski ODR we Wrocławiu – otwórz

Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie – otwórz

Lubelski ODR w Końskowoli – otwórz

Lubuski ODR w Kalsku – otwórz

Łódzki ODR w Bratoszewicach – otwórz

Małopolski ODR w Karniowicach – otwórz

Mazowiecki ODR w Warszawie – otwórz

Opolski ODR w Łosiowie – otwórz

Podkarpacki ODR w Boguchwale – otwórz

Podlaski ODR w Szepietowie – otwórz

Pomorski ODR w Lubaniu – otwórz

Śląski ODR w Częstochowie – otwórz

Świętokrzyski ODR w Modliszewicach – otwórz

Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie – otwórz

Wielkopolski ODR w Poznaniu – otwórz

Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach – otwórz

Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii, pod nr. tel. 800 38 00 84 lub 22 595 06 11, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty – 10:00-16:00.

O jakie płatności można się ubiegać?

W ramach wniosku o przyznanie dopłat można się starać o:

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów; płatność redystrybucyjną; płatność dla młodych rolników; płatności za realizację ekoschematów; wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
 • płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 • premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
 • pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Jakie są najistotniejsze zmiany?

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba m.in. stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia). Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Co istotne, nie wszystkie normy obowiązują w tej kampanii. Na przykład norma GAEC 7 w części dotyczącej zmianowania upraw będzie, zgodnie z oczekiwaniami rolników, kontrolowana od 2024 r. (więcej), a związana z ochroną terenów podmokłych i torfowisk norma GAEC 2 będzie obowiązywała od 2025 roku. Wytyczne zawarte w normach GAEC są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023, czyli ekoschematów. Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taką przyznaje się do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie (dotychczas wynosił on 50 ha).

A jaki jest stan realizacji dopłat za 2022 rok?

W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 20,23 mld zł. Z tej kwoty 16,8 mld zł to płatności bezpośrednie, a pozostała kwota to wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku. Warto, by oczekujący na pieniądze z tego tytułu upewnili się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, środków nie uda się przekazać.

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments