KPO – zakończyły się dwa nabory wniosków, wciąż można się ubiegać o dofinansowanie budowy i wyposażenia silosów

71

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do 30 czerwca 2023 r. można się było starać o wsparcie na tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz prowadzenie działalności związanej z redystrybucją żywności na cele społeczne. Ze wstępnego podsumowania (dokumenty wysłane drogą listowną wciąż mogą napływać) wynika, że złożono blisko 200 wniosków w ramach tych dwóch naborów. Trzeci, dotyczący budowy i wyposażenia silosów, trwa do 5 lipca 2023 r.

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Wnioski do 30 czerwca 2023 r. przyjmowały oddziały regionalne ARiMR . Dokumenty można było składać osobiście i przez pełnomocnika bezpośrednio w placówce lub nadawać rejestrowaną przesyłką pocztową oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Dotychczas zarejestrowano 161 wniosków na kwotę blisko 962 mln zł.

O tę pomoc mogły się starać osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale także podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ubiegający się o wsparcie powinni prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i posiadają status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Co ważne, dofinansowania nie można otrzymać na przedsięwzięcia związane ze sprzedażą detaliczną. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wysokość limitu na jednego odbiorcę wsparcia wynosi 15 mln zł, a minimalna wysokość pomocy na jedno przedsięwzięcie to 250 tys. zł. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na budowę lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Środki będzie można przeznaczyć również na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń czy zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej.

Więcej informacji – otwórz

Wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne

Również w tym przypadku wnioski do 30 czerwca 2023 r. przyjmowały oddziały regionalne ARiMR . Dokumenty można było składać osobiście i przez pełnomocnika bezpośrednio w placówce lub nadawać rejestrowaną przesyłką pocztową oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Dotychczas zarejestrowano 36 wniosków na kwotę ponad 98 mln zł.

Z oferty dofinansowania mogły skorzystać organizacje non-profit zajmujące się nieodpłatnym przechowywaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem i redystrybucją żywności lub wydawaniem bezpłatnych posiłków przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Ubiegający się o to wsparcie powinni być wpisani do ewidencji producentów i prowadzić działalność na terytorium Polski. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który wynosi 4 mln zł na beneficjenta. Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie to z kolei 50 tys. zł. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na zakup nowych środków transportu i sprzętów (wraz z instalacją), które posłużą do wykonywania pracy, a także na wykonanie lub remont potrzebnych do prowadzenia działalności budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej.

Więcej informacji – otwórz

Wsparcie na budowę lub wyposażenie silosów

Nabór trwa do 5 lipca 2023 r. Dokumenty można w tym przypadku składać wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR – otwórz. Dotychczas Agencja zarejestrowała 8293 wniosków o taką pomoc na kwotę ponad 332 mln zł.

O środki mogą starać się rolnicy, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję. Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np. wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu. Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika – do 60 proc.  Natomiast limit pomocy to, co do zasady, 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia – 60 tys. zł.

Więcej informacji – otwórz

Odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy – otwórz


Zadaj pytanie – otwórz

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments