Wstępne podsumowanie naboru wniosków dla hodowców drobiu

80

Do 30 czerwca 2023 r. o wsparcie mogli się ubiegać producenci jaj i mięsa drobiowego, którzy prowadzili gospodarstwo w latach 2019-2021 i ponieśli starty z powodu wysoce zjadliwej grypy ptaków. Oddziały regionalne ARiMR zarejestrowały dotychczas 438 wniosków.

Wnioski o dofinansowanie można było dostarczać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa między 9 a 30 czerwca 2023 r. W związku z tym, że nabór był prowadzony m.in. drogą listowną, nie ma jeszcze ostatecznych danych dotyczących liczby złożonych wniosków. Dotychczas wpłynęło ich 438 – najwięcej na Mazowszu (321).

Producenci rolni, którzy w okresach 29 grudnia 2019 r. – 13 maja 2020 r. bądź 24 listopada 2020 r. – 28 lipca 2021 r. prowadzili gospodarstwo na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym ptasią grypą, mogli się ubiegać o wsparcie z tytułu: strat w produkcji jaj wylęgowych (10 wniosków), strat w produkcji jaj spożywczych (7 wniosków), niepodejmowania produkcji w gospodarstwie (370 wniosków), sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie (46 wniosków) i tych związanych z wydłużonymi okresami tuczu (5 wniosków).

Wśród warunków, które musiał spełnić ubiegający się o to dofinansowanie, są też wymóg położenia gospodarstwa w rejonie występowania, w wymienionych przedziałach czasowych, ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz  zgodne z przepisami stosowanie środków do zwalczania tej choroby. Co istotne, hodowca drobiu mógł się ubiegać o wyłącznie jeden z wymienionych rodzajów pomocy finansowej.

Więcej informacji – otwórz

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments