30 czerwca zakończył się nabór o wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy sprzedali ziarno do 14 kwietnia 2023 r. Na kontach rolników jest już ok. 350 mln zł

65

Do 30 czerwca 2023 r. o wsparcie mogli ubiegać się producenci pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie, a ziarno sprzedali w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. Na razie w ARiMR zarejestrowano ok. 66 tys. wniosków. Trwają też wypłaty wsparcia – na konta 36 tys. rolników wpłynęło już 350 mln zł.

Ostateczne dane dotyczące zainteresowania tą pomocą będą znane za ok. miesiąc. Dokumenty można było bowiem składać również rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej i wówczas o dotrzymaniu terminu decydowała data nadania. W ciągu miesiąca wszystkie złożone w ten sposób wnioski powinny dotrzeć do naszych biur powiatowych.

Przypomnijmy, jakie zasady obowiązywały w tym naborze po majowej nowelizacji przepisów:

  1. o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogli ubiegać się producenci gryki;
  2. termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.;
  3. wsparciem została objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha;
  4. wzrosły stawki pomocy.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia (nabór rozpoczął się 13 kwietnia), mieli czas na korekty w dokumentacji.

Bez zmian pozostał przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane. Ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musiał być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Mógł to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należało udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

  1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie i
  2. iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw, którą oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy,

b) 7 – w przypadku kukurydzy,

c) 1,6 – w przypadku gryki.

 

Stawki pomocy:

                       rośliny

województwa

pszenica kukurydza gryka
lubelskie, podkarpackie 1375 zł/ha
(poprzednia stawka
825 zł/ha)
1750 zł/ha
(poprzednia stawka
1050 zł/ha)
875 zł/ha
małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie 1265 zł/ha
(poprzednia stawka
660 zł/ha)
1610 zł/ha
(poprzednia stawka
840 zł/ha)
805 zł/ha
pozostałe województwa 1100 zł/ha
(poprzednia stawka
495 zł/ha)
1400 zł/ha
(poprzednia stawka
630 zł/ha)
700 zł/h

Natomiast gdy o pomoc starały się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni. By zastosować ten algorytm, organizacje te w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie musiały poddać się specjalnemu badaniu, o którym mówi Prawo spółdzielcze.

Dotychczas do ARiMR wpłynęły ok. 66 tys. wniosków o tę pomoc – zdecydowanie najwięcej, bo 15,8 tys., w województwie lubelskim. 21 czerwca Agencja rozpoczęła wypłatę pieniędzy z tego tytułu. Do tej pory do ponad 36 tys. rolników trafiło ok. 350 mln zł.

Więcej informacji oraz dokumenty – otwórz

Informacja z MRiRW – otwórz

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments