Uwaga rolnicy! Mija termin złożenia oświadczenia o tańszy prąd.

76

Uwaga rolnicy! Mija termin złożenia oświadczenia o tańszy prąd.

Żeby mieć tańszy prąd – w limicie do 3000 kWh –  rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Termin złożenia takiego oświadczenia mija 30 czerwca 2023 roku. Jeśli rolnik nie dostarczy oświadczenia, straci możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 roku –  będzie go obowiązywał limit 2000 kWh i zapłaci więcej za każdą kilowatogodzinę ponad tę wartość.

Oświadczenie dotyczące limitu na energię elektryczną można złożyć na kilka sposobów:  osobiście w siedzibie swojego dostawcy energii elektrycznej, wysłać pocztą tradycyjną lub online.

Oto proste kroki, które należy podjąć, aby złożyć oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną online:

 1. Znajdź stronę internetową swojego dostawcy energii elektrycznej.
 2. Znajdź informacje dotyczące składania oświadczenia online.
 3. Upewnij się, że masz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub certyfikat podpisu osobistego z e-dowodu.
 4. Przygotuj swoje dokumenty, które potwierdzają twoje uprawnienia do zwiększenia limitu na energię elektryczną.
 5. Przejdź do formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej dostawcy energii.
 6. Wybierz odpowiednią opcję, aby złożyć oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu.
 7. Wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu, takie jak dane osobowe i informacje dotyczące twojego konta.
 8. Wybierz odpowiedni sposób potwierdzenia swojego oświadczenia – poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu.
 9. Prześlij wypełniony formularz i dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak eBOK, ePUAP lub na adres e-mail wskazany przez dostawcę energii.
 10. Zweryfikuj, czy otrzymałeś potwierdzenie złożenia oświadczenia od dostawcy energii.

W oświadczeniu rolnik powinien:

 • podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,
 • załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Należy pamiętać, że wysłanie niedokładnych lub nieczytelnych zdjęć, skanów lub innych obrazów cyfrowych może spowodować odrzucenie oświadczenia.

Za każdą kilowatogodzinę ponad limit 3000 kWh odbiorca będzie musiał rozliczyć się zgodnie z taryfą operatora za rok 2023, która właściwie we wszystkich przypadkach jest wyższa niż ta za rok ubiegły. Średnio jest to 0,94-1,03 zł/kWh. Dla porównania, poniżej limitu zapłacimy średnio 0,65 zł/kWh.

Źródło Tygodnik Poradnik Rolniczy / wir.org.pl

autor: Michał Pawliczuk

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments