Produkcja drobiu wciąż pozostawała w tendencji wzrostowej

66

ROŚNIE UNIJNA PRODUKCJA DROBIU

  • Unijna produkcja drobiu w 3q23 wciąż pozostawała w tendencji wzrostowej. Roczna dynamika ubojów u sześciu największych producentów zwiększyła się do 4,6% r/r wobec 3,4% r/r w 2q23. Szczególną uwagę zwraca szybka odbudowa unijnej produkcji indyków, po ubiegłorocznych spadkach spowodowanych grypą ptaków, w największym stopniu we Włoszech.
  • W Polsce po spowolnieniu w 2q23 (-0,6% r/r) produkcja drobiu wzrosła o 3,1% r/r, a biorąc pod uwagę rekordowe dane o wylęgach można spodziewać się utrzymania dodatniej dynamiki również w 4q23. Tempo wzrostu produkcji nie jest tak szybkie jak przed 2020, mimo wysokiego poziomu relacji cen skupu drobiu do cen pasz. Mogą wpływać na to wzrost innych kosztów (poza kosztami pasz) oraz niepewność gospodarcza, w tym geopolityczna.SŁABSZY EKSPORT DO NIEMIEC
  • Według GUS polski eksport mięsa i podrobów drobiowych wokresie od lipca do października 2023 zwiększył się o 1,7% r/r po wzroście o 5,3% r/r w 1h23. Spadki wysyłek odnotowano w przypadku największego rynku zbytu dla Polski, tj. Niemiec, czemu nie pomagała gorsza sytuacja ekonomiczna w tym kraju.
  • Spowolniła sprzedaż do Wlk. Brytanii, dzięki czemu Holandia stała się drugim rynkiem eksportowym dla polskiego drobiu. Mimo tych zmian, to głównie kraje UE odpowiadały za wzrost sprzedaży zagranicznej polskiego drobiu. Sprzedaż do krajów trzecich łącznie w okresie lip-paź’23 zmalała o 0,7% r/r, z czego największy spadek dotyczył Ukrainy.DALSZE SPADKI CEN
  • Przeciętna cena skupu drobiu w listopadzie ukształtowała się na poziomie 5,34 zł/kg i była niższa o 19% r/r, z czego ceny zakupu kurcząt, wg MRiRW, zmalały o 18% r/r i znalazły się na najniższym poziomie od lutego’22. Jednocześnie z danych MRiRW wynika, że w analogicznym okresie ceny pasz pełnoporcjowych dla drobiu zmniejszyły się o blisko 25%.
  • Zdecydowanie głębsze spadki odnotowywano w przypadku indyków (-33% r/r), będących pod presją rosnącej produkcji i słabnącego popytu na rynku UE. W przypadku indyków większy jest też efekt bazy statystycznej, gdyż ich ceny w 2022 rosły zdecydowanie szybciej.

page4image27733056

Oczekujemy wstępnie, że przeciętna cena skupu drobiu, według GUS, w 2024 będzie niższa o 2-10% r/r (vs -4-5% r/r w 2023), z czego ujemna roczna dynamika w 1h24 sięgnie 10-15% r/r. Ceny drobiu będą podążać za obniżającymi się notowaniami cen zbóż. Korzystne relacje cen drobiu do cen pasz wspierać będą procesy wzrostu produkcji co najmniej w 1h24, choć tempo z uwagi na nasycający się rynek UE i konkurencję poza Wspólnotą będzie mniejsze. Popyt na mięso wspierać będzie poprawa sytuacji konsumentów, choć perspektywa silnego PLN będzie ujemnie oddziaływać na konkurencyjność polskiego drobiu na rynkach zagranicznych a także na ceny.

Źródło: GUS, MRiRW, Eurostat, PKO Bank Polski

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments