2024 przyniesie spadki cen na rynku wieprzowiny

62

page5image27749632

  • Z danych Eurostatu wynika, że unijna produkcja mięsa wieprzowego w 3q23 była niższa o blisko 6% r/r, po ponad 9-proc spadku w 2q23. Prawdopodobne jest że w 4q23 skala spadku zmniejszyła się jeszcze bardziej. Z uwagi na poprawę sytuacji dochodowej sektora w poprzednich miesiącach istnieje prawdopodobieństwo, że dane o pogłowiu wskażą na jego stabilizację, a niewykluczone, że nawet wzrosty wniektórych krajach na koniec 2023 (Polska). Według niemieckiego Urzędu Statystycznego, w listopadzie pogłowie świń w Niemczech było niższe już tylko o 0,7% r/r, wobec spadku o 6,2% r/r w maju’23. W stosunku do stanu z maja zwiększyło się o 1,2% co było pierwszym wzrostem w ujęciu półrocznym w tym kraju od listopada 2020. Na większe zainteresowanie chowem świń na rynku niemieckim wskazuje wzrost liczebności stada świń poniżej 50 kg – o blisko 5% w okresie minionego półrocza.
  • Mimo możliwego odbicia ubojów świń w UE w 2024, na co wskazują krótkoterminowe prognozy KE, w średnim okresie unijna produkcja będzie pozostawać w trendzie spadkowym. Zgodnie z opublikowanymi w grudniu prognozami KE, do 2035 maleć będzie ona w średniorocznym tempie 0,8%, do czego przyczyni się implementacja coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych w niektórych krajach UE oraz zmiany preferencji konsumentów, skutkujące spadkiem spożycia. Produkcja mięsa czerwonego będzie zmniejszać się w warunkach stopniowego, choć mniejszego niż w latach poprzednich, wzrostu produkcji drobiu (+0,4% rocznie).

    SPADEK UNIJNEGO EKSPORTU

• Mniejsza podaż znajduje odzwierciedlenie w unijnym handlu wieprzowiną, choć popyt na rynkach trzecich także wyraźnie zmalał. Z danych Eurostatu wynika, że spadek unijnego eksportu mięsa wieprzowego pogłębił się w 2h24. Sprzedaż mięsa na rynki trzecie w okresie lip-paź’23 zmalała o 35% r/r (vs -23% w 1h23), do czego przyczyniły się zmniejszone wysyłki Chin o 52% r/r.

CENY W POLSCE W GRUDNIU NIŻSZE R/R

• Ceny trzody chlewnej w Polsce w grudniu spadły poniżej poziomu sprzed roku, co wpisuje się w nasz scenariusz zmian cen kreślony w kilku poprzednich publikacjach. W połowie miesiąca były o 7% r/r niższe, mimo że jeszcze w listopadzie były średnio o 5% r/r wyższe. Spadki cen w Polsce są w dużej mierze efektem umocnienia się PLN w stosunku do EUR, a w mniejszym stopniu dostosowań po stronie unijnej podaży mięsa, jak zakładaliśmy wcześniej. Notowania na rynku niemieckim w grudniu wciąż pozostawały (2,10 EUR/kg) wyższe niż na koniec 2022 o ok. 5%.

PERSPEKTYWY 2024

Zakładając materializację prognoz wzrostu produkcji w UE, oraz utrzymanie się ujemnej dynamiki cen zbóż co najmniej w 1h24, oczekujemy, że 2024 przyniesie spadki cen na rynku wieprzowiny. Wstępnie prognozujemy, że spadek ten ukształtuje się w zakresie od -8% do -15% r/r, z czego w 1h24 wyniesie 12-17% r/r. Ożywienie popytu konsumenckiego może oddziaływać hamująco na ceny w perspektywie krótkoterminowej. Z kolei czynnikiem, który w 1h24 będzie oddziaływał na spadki cen krajowych jest scenariusz dalszej aprecjacji PLN.
page5image27716864

Źródło: GUS, MRiRW, Eurostat, PKO Bank Polski

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments