Spis stanu stada świń za drugie półrocze — termin upływa 31 grudnia

50

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacze świń muszą raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada, nie później niż 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku.

W spisie podaje się liczbę świń oznakowanych, w tym indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz liczbę świń nieoznakowanych do 37. dnia życia. Ustaloną liczbę świń umieszcza się w księdze rejestracji stada oraz przekazuje kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia sporządzenia spisu.

Spis świń można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji IRZplus (ARiMR rekomenduje taki sposób składania spisu). Posiadacze składający spis w takiej formie są zwolnieni z obowiązku prowadzenia księgi w postaci papierowej.

Prawo dostarczenia formularza w formie papierowej przysługuje wyłącznie posiadaczom świń prowadzącym chów, hodowlę lub wypas zwierząt oraz dokonującym uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stad w celu produkcji mięsa na użytek własny i tylko w okresie przejściowym do 31 grudnia 2025 r. Wzory odpowiednich formularzy do samodzielnego wydruku dostępne są na stronie internetowej ARiMR: www.gov.pl/web/arimr/swinie.

autor: Małgorzata Duda / ŚORD w Modliszewicach

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments