NFOŚiGW nie planuje programu dot. odbioru opon rolniczych

77

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie problemów związanych z odpadami powstającymi po produkcji rolniczej oraz zmian w programie priorytetowym pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło pismem z 19 września 2023 r. następującą informację:

„…w pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są otwarci na wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia związane z realizacją programów priorytetowych, wdrażanych przez NFOŚiGW. Dodatkowo Fundusz podejmuje ciągłą analizę zgłaszanych propozycji celem doskonalenia oferty programowej dostępnej w NFOŚiGW.

Na wstępie pragnę zwrócić uwagę, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wytwarzający odpady, w ramach tej działalności, zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa. Wsparcie finansowe jest kierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia polegające na rozwoju infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów. Kwestie związane ze wsparciem przedsiębiorców prowadzących instalacje recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych są przedmiotem innych programów priorytetowych NFOŚiGW.

Podmioty zajmujące się zagospodarowaniem ww. odpadów (w tym opon pochodzących z działalności rolniczej) mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. Racjonalna gospodarka odpadami część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Aktualnie NFOŚiGW nie planuje prowadzenia programu dot. odbioru i zagospodarowania opon rolniczych. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinno leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania, ale również opony do maszyn rolniczych, w ramach wynikającej z prawa UE rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Źródło: KRIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments