Kredyty płynnościowe nie dla rencistów

79

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany zasad udzielania kredytów płynnościowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik poinformował pismem z 19 września 2023 r., że z zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono możliwość udzielania pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w formie preferencyjnych kredytów płynnościowych.

Pomoc polega na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych producentowi rolnemu, przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP), kredyt może zostać udzielony:

1) osobom fizycznym:

  1.  posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  2. niebędącym rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

2) osobom prawnym,

3) jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Należy pamiętać o tym, że każdy kredyt, a zwłaszcza zaciągany na krótki okres, obarczony jest ryzykiem spłaty, szczególnie w przypadku osób z orzeczoną niezdolnością do pracy czy to w skutek choroby, czy wypadku przy pracy. Z tego to powodu preferencyjne kredyty płynnościowe nie są kierowane do osób pobierających rentę.

Źródło: KRIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments