Produkty pofermentacyjne jak obornik

53

Jak informuje CDR finalizowane są prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie ekoschematów obszarowych. W odniesieniu do wersji konsultowanej w ramach konsultacji zewnętrznych projekt został uzupełniony o kwestię produktów pofermentacyjnych. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597), zmieniła m.in. ustawę o nawozach i nawożeniu wprowadzając definicję produktu pofermentacyjnego. W związku z tym w rozporządzeniu ekoschematowym dopuszczono możliwość wykorzystania produktu pofermentacyjnego na potrzeby realizacji praktyki „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji” oraz praktyki „Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo”. Tym samym rolnik stosujący produkty pofermentacyjne spełniające określone warunki będzie mógł wnioskować o przyznanie punktów za realizację ww. praktyk.

Opracowanie: Paweł Dopierała

źródło: WIR.ORG.PL

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments