Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego

65

Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Sierpień 2023

 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt. 1 413,75 426,16
Ubytki naturalne % 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu dt 2,5 66,95 167,38
Jęczmień z produkcji własnej dt 2,5 115,26 288,16
Pszenica z zakupu dt 0,15 81,85 12,28
Pszenica z produkcji własnej dt 0,15 113,44 17,02
Konc.T Starter dt 0,03 361,13 10,83
Konc.T Grower dt 0,06 343,79 20,63
Konc.T Finiszer dt 0,18 346,12 62,30
Razem pasza z zakupu I 2,92 273,42
Razem pasza (zboża własne) II 2,92 398,94
3. Słoma dt 2 10,04 20,09
4. Woda m3 0,64 7,26 4,65
5. Obsługa weterynaryjna 16,00
6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 114,04 68,42
7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 23,50 94,00
Razem koszty bezpośrednie I 902,73
Razem koszty bezpośrednie II 1028,26
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt. 400
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji 23,10
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia 102,87
Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)
22,50
Razem koszty ogólnogospodarcze 125,97
KOSZTY RAZEM I 1028,70
KOSZTY RAZEM II 1154,22
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) kg 110 7,90 869,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,55 60,83
Cena brutto zł/kg 8,45
Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 9,35
Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 10,49
Suma przychodów 929,83
Wynik ekonomiczny I -98,87
Wynik ekonomiczny II -224,39
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I % 21,14
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II % -78,99

 

Źródło: WIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments