Więcej rolników może otrzymać dopłaty w ramach trzech pakietów dotyczących płatności ekologicznych

57

Współczynnik obsady zwierząt na danej powierzchni obniżono z 0,5 DJP do 0,3 DJP. To oznacza, że więcej rolników może otrzymać dopłaty w ramach trzech pakietów dotyczących płatności ekologicznych. Trzeba tylko do 31 sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożyć stosowną zmianę.

Dotyczy ona rolników, którzy złożyli w tej kampanii wniosek o przyznanie płatności ekologicznych finansowanych z budżetu WPR 2023-2027. Przepisy krajowe* umożliwiają im skorzystanie dodatkowo ze wsparcia w ramach następujących trzech pakietów: Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych).

Wcześniej było tak, że płatności te przysługiwały do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/ha. Teraz ten współczynnik został obniżony do 0,3 DJP/ha. Zmniejszenie współczynnika obsady zwierząt, pozwoli na to, aby o płatności ekologiczne w ramach trzech wymienionych pakietów ubiegało się więcej rolników. Muszą oni do 31 sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożyć zmianę do wniosku.

Wszystkim rolnikom – zarówno tym, którzy złożyli wnioski o przyznanie dopłat w ramach wymienionych wyżej pakietów, jak i tym, którzy do 31 sierpnia złożą zmiany do wniosku – płatności ekologiczne będą naliczane na podstawie wskaźnika 0,3 DJP.

PODSTAWA PRAWNA

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 791).

Źródło: MRIRW

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments