Dopłaty do nawozów – ruszył nabór wniosków!

86

Od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

  1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw rolnych, jednak nie większej niż 300 ha i stawki pomocy w wysokości:
    • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk)
    • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).
  2. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza kwotę 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dofinansowania można:

  • dostarczać bezpośrednio do kancelarii biura powiatowego ARiMR;
  • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • składać korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  • wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Urszula Strzelecka

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/doplaty-do-nawozow–juz-mozna-skladac-wnioski

udostępnij

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments