EKOSCHEMATY: Wielu rolników po prostu nie wie, o co i jak może wnioskować

82

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wspólnie z organizacjami branżowymi, wystąpił 17 kwietnia 2023 r., do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o przedłużenie terminu składania wniosków o płatności obszarowe do 30 czerwca br.

W piśmie zawarto również wniosek o jak najszybsze wprowadzenie krajowych przepisów regulujących wdrażanie Krajowego Planu Strategicznego.

Treść pisma>>>

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z wprowadzeniem Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i dużymi zmianami jakie zaszły w przepisach prawa w tym zakresie, szczególnie związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań do płatności bezpośrednich, takich jak ekoschematy, na które planowana jest kwota 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad warunki minimalne, zwracamy się z prośbą o podjęcie jak najszybciej decyzji w sprawie maksymalnego wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2023.

Taka decyzja Pana Ministra pozwoli na zapoznanie się rolnikom z nowymi wnioskami o dopłaty bezpośrednie, ich odpowiednie przygotowanie, bez niepotrzebnego pośpiechu, zwłaszcza wsytuacji, gdy wykonawcze akty prawne związane z realizacją Krajowego Planu Strategicznego wchodzą w życie już w czasie trwania kampanii składania wniosków, a część z nich do dnia dzisiejszego nie jest przyjęta i wdrożona. Należy nadmienić również, że wprowadzenie ekoschematów wymaga od rolników, chcących realizować te działania, przygotowania np. planu dobrostanu, na co również potrzeba czasu, a także udziału doradcy.

Obecnie jesteśmy w połowie trwania naborów wniosków o dopłaty bezpośrednie i wyrażamy zaniepokojenie niskim stopniem złożonych wniosków w ramach ekoschematów. Wielu rolników po prostu nie wie, o co i jak może wnioskować, ponieważ przekazywana wiedza w czasie szkoleń nie jest kompletna z powodu braku przepisów wykonawczych.

W związku z powyższym wnosimy o jak najszybsze wprowadzenie krajowych przepisów regulujących wdrażanie Krajowego Planu Strategicznego oraz apelujemy o podjęcie decyzji przez Pana Ministra w sprawie wydłużenia możliwości składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do dnia 30 czerwca, co pozwoli rolnikom, a także pracownikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy pomagają i doradzają rolnikom, zaplanować i bez nadmiernego pośpiechu przeprowadzić ten ważny proces.

Źrodło: KRIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments