Są możliwości zwiększenia eksportu zboża z Polski

85

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił 11 propozycji działań na rynku zbóż, które będą wprowadzane w celu stabilizacji sytuacji na tym rynku. Wszystkie propozycje były dyskutowane podczas spotkania. Trwające wiele godzin obrady zakończyły się późnym wieczorem.

Jak zwiększyć eksport zbóż?

Szef resortu rolnictwa poprosił przedsiębiorców o przedstawienie najważniejszych problemów, z którymi borykają się przy eksporcie zbóż.

Dzisiejsi rozmówcy wicepremiera wymienili dwie główne przyczyny problemów: logistykę i świadectwa fitosanitarne.

Logistyka

Głównym problemem wskazanym przez eksporterów zboża jest niska przepustowość polskich portów ze względu na priorytet, który miały transporty węgla, obecnie blokujące nabrzeża i statki.

– Teraz priorytetem jest zboże i to ono będzie miało pierwszeństwo – zapewnił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Eksporterzy poinformowali szefa resortu rolnictwa, że po usunięciu tej bariery widzą możliwości zwiększenia eksportu zboża z Polski jeszcze przed żniwami.

Nabywcy zboża

Równolegle z rozmowami z eksporterami zboża odbywały się rozmowy wicepremiera Kowalczyka z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

– Nasze służby dyplomatyczne potwierdziły zainteresowanie zbożem wśród państw pozaunijnych, w tym także w ramach pomocy humanitarnej – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wicepremier potwierdził, że importować zboże chcą m.in. kraje afrykańskie.

Świadectwa fitosanitarne

Kolejny problem zgłaszany przez eksporterów dotyczył świadectw fitosanitarnych i dostępu do nowych rynków zbytu.

– W odniesieniu do organizmów kwarantannowych nie może być mowy o jakiejkolwiek tolerancji – zwrócił uwagę główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.

Poinformował on jednocześnie, że możliwość tolerancji występuje w przypadku organizmów jakościowych. Zapowiedział także usprawnienie badań fitosanitarnych.

Główny inspektor ochronny roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski zaprosił eksporterów do udziału w pracach wspólnego zespołu ds. technicznych. Podczas spotkania, które odbędzie się w najbliższym możliwym czasie, zostaną omówione wszystkie szczegóły techniczne dotyczące świadectw fitosanitarnych.

Wicepremier Kowalczyk złożył swój podpis pod 11-punktową wspólną propozycją rolników, przetwórców i eksporterów str. 1 >>> str. 2 >>>

Propozycje działań MRiRW >>>

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments