Nasiona są jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych.

80

Nasiona są jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Od prawidłowego doboru gatunku do warunków klimatyczno-glebowych zależy wielkość plonów. Dobór odpowiedniej odmiany oraz właściwa technologia uprawy mają wpływ na wielkość i jakość plonów.

Dobre nasiona to nasiona wysokiej jakości, kwalifikowane – o wysokiej zdrowotności, zdolności kiełkowania, wolne od nasion chwastów, np. owsa głuchego. Przez ziarniak przenosi się szereg groźnych chorób zbóż, np. fuzariozy, śniecie, głownie. Ziarno kwalifikowane powinno być wolne od tych chorób. Dodatkowo, firmy nasienne zaprawiają nasiona odpowiednimi zaprawami w specjalistycznych zaprawiarkach, dzięki czemu lepiej wschodzą, są zdrowe, wolne od chorób wczesnych stadiów rozwoju i dobrze się rozwijają.

Dobre nasiona to nasiona odmian sprawdzonych w systemie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i rekomendowanych na listę odmian zalecanych do uprawy w danym województwie. Na podstawie badań i doświadczeń prowadzonych w kilku lokalizacjach, wojewódzkie zespoły ds. PDO ustalają listy odmian zalecanych do uprawy. Na listach znajdują się odmiany najwyżej plonujące, cechujące się wyższą zimotrwałością i korzystnymi cechami: odpornością na choroby i wyleganie.

Nasiona kwalifikowane zakupione w firmach nasiennych dają możliwość wykorzystania postępu biologicznego (najnowsze odmiany), który jest najbardziej przyjaznym środowisku elementem produkcji rolnej. Do nasion kwalifikowanych zakupionych w firmach nasiennych są przewidziane odpowiednie dopłaty, co wpływa na obniżkę kosztów zakupu tych nasion. Znajomość charakterystyki odmiany pozwala na zastosowanie odpowiedniej technologii, np. skracanie odmian podatnych na wyleganie, co przyczynia się do wzrostu plonów.

Autor: Krzysztof Domagała

źródło: ŚORD MODLISZEWICE

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments