Ekoschematy powierzchniowe – trwa nabór wniosków

75

Przypominamy, że od 15 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie płatności m.in. w ramach ekoschematów powierzchniowych. Jest to pierwszy nabór w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zachęcamy rolników do wnioskowania o płatności.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie w postaci elektronicznej w aplikacji eWniosekPlus, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

O jakie płatności można zawnioskować?

W aplikacji eWniosekPlus w ramach ekoschematów powierzchniowych można zawnioskować o przyznanie płatności do:

 • obszarów z roślinami miododajnymi;
 • rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – 8 praktyk:
 1. ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;
 2. międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;
 3. opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem;
 4. zróżnicowana struktura upraw;
 5. wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;
 6. stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;
 7. uproszczone systemy uprawy;
 8. wymieszanie słomy z glebą;
 • retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;
 • integrowanej produkcji roślin;
 • biologicznej ochrony upraw.

Terminy

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r.

Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. – musi pamiętać, że należne płatności będą mu pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upłynie 31 maja 2023 r.

Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do 15 września 2023 r., w przypadku gdy Agencja poinformuje beneficjenta o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.

Pomoc w wypełnianiu wniosków

W tym roku po raz pierwszy kampania przyjmowania wniosków będzie przebiegała według nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dlatego Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz biura powiatowe ARiMR będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na rok 2023, m.in. w ramach ekoschematów powierzchniowych.

Podstawa prawna

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w 2023 r. płatności w ramach ekoschematów powierzchniowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 493).

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments