ABC nowych dopłat – rośliny miododajne, ochrona biologiczna, retencjonowanie wody

79

W dniu dzisiejszym przyjrzymy się ekoschematom: obszary z roślinami miododajnymi, biologiczna ochrona upraw oraz retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.

Ekoschemat – Obszary z roślinami miododajnymi – szacowana stawka: 269 euro/ha

Płatność jest przyznawana do obszaru z roślinami miododajnymi utworzonego poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych, których lista jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że gatunki roślin miododajnych, które są określone w wykazie nr 2 w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) są dopuszczone jedynie w mieszance z gatunkami roślin miododajnych, które są określone w wykazie nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz b) nie są dominujące w mieszance; 2) mieszanki gatunków roślin miododajnych, o których mowa w pkt. 1 w mieszance z trawami lub innymi zielnymi roślinami pastewnymi pod warunkiem, że te trawy lub inne zielne rośliny pastewne nie są dominujące w tej mieszance. 3. Bez uszczerbku dla wymogu określonego w części I pkt 2 załącznika nr 1 na utworzonym obszarze z roślinami miododajnymi jest dozwolone stawianie uli.

Lista gatunków roślin miododajnych:

Wykaz nr 1

1) bodziszki (Geranium spp.); 2) chabry (Centaurea spp.); 3) czarnuszki (Nigella spp.); 4) cząber ogrodowy (Satureja hortensis L.); 5) czyściec prosty (Stachys recta L.); 6) dzielżan jesienny (Helenium autumnale L.); 7) kłosowce (Agastache spp.); 8) kocimiętki (Nepeta spp.); 9) kolendra siewna ( Coriandrum sativum L.); 10) kosmos pierzastolistny (Cosmos bipinnatus Cav.); 11) krwawnica pospolita ( Lythrum salicaria L.); 12) lebiodka pospolita (Origanum vulgare L.); 13) lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale Koch); 14) łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata Fisch.); 15) marzymięta grzebieniasta (orzęsiona) (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.); 16) mierznica czarna (Ballota nigra L.); 17) mikołajek płaskolistny (Eryngium planum L.); 18) ogórecznik lekarski (Borago officinalis L.); 19) ostropest plamisty (Silybum marianum (L.) Gaertn.); 20) ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia L.); 21) przegorzany (Echinops spp.); 22) pszczelnik mołdawski (Dracocephalum moldavicum L.); 23) rezedy (Reseda spp.); 24) rukiew siewna (Eruca sativa DC.); 25) serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca L.); 26) stulisz sztywny (Sisymbrium strictissimum L.); 27) szałwie (Salvia spp.) z wyłączeniem szałwi błyszczącej (S. splendens Sello); 28) szanta zwyczajna (Marrubium vulgare L.); 29) ślaz zygmarek (Malva alcea L.); 30) ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca L.); 31) świerzbnica polna (Knautia arvensis (L.) Coult.); 32) trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa L.); 33) werbena krzaczasta ( Verbena hastata L.); 34) wielosił błękitny (Polemonium coeruleum L.); 35) wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.); 36) żeleźniak pospolity (Phlomis tuberosa L.); 37) żmijowiec grecki (Echium creticum S.S.); 38) żywokost lekarski (Symphytum officinale L.).

Wykaz nr 2

1) facelia błękitna (Phacelia tanacaetifolia Benth.); 2) gorczyca jasna (Sinapis alba L.); 3) gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench.); 4) komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.); 5) koniczyny (Trifolium spp.), z wyłączeniem koniczyny odstającej (Trifolium patens Schreb.); 6) lucerny (Medicago spp.); 7) nostrzyk biały (Melilotus albus Med.); 8) rzodkiew oleista (Raphanus sativus var. oleiformis Pers.); 9) słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.); 10) sparceta piaskowa (Onobrychis arenaria (Kit.) DC.); 11) sparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.); 12) wyka kosmata (Vicia villosa Roth.).

Ekoschemat – Biologiczna ochrona upraw – szacowana stawka – 89,89 euro/ha

W ramach ekoschematu wymaga się zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą danego środka. Użyty środek musi pochodzić z listy środków publikowanych na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów rolnych objętych ekoschematem.

Uwaga 1 – jeśli preparat biologiczny nie zadziała, to rolnik może użyć środków konwencjonalnych pod warunkiem właściwego udokumentowania tej sytuacji.

Uwaga 2 – ekoschemat łączy się z większością innych ekoschematów!

Ekoschemat – Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych – szacowana stawka: 63,15 euro/ha

Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie na trwałych użytkach zielonych zalania lub podtopienia, zdefiniowanego jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80%, w okresie między 1 maja a 30 września, przez co najmniej 12 następujących po sobie dni. Wsparcie będzie dotyczyło gospodarstw realizujących równolegle na danym obszarze zobowiązania w ramach:

■ wybranych wariantów pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014–2020: pakietu 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” (poza wariantem 4.3. Murawy) lub pakietu 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” (poza wariantem 5.3. Murawy) oraz analogicznych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego 2023–2027, lub

■ ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w zakresie praktyki „ekstensywnego użytkowania TUZ z obsadą zwierząt” lub interwencji „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000”, lub

■ interwencji „Rolnictwo ekologiczne” i działania „Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020”.

Uwaga – wystarczy, że rolnik składając wniosek zaznaczy ten ekoschemat a ARiMR sam, na podstawie danych satelitarnych stwierdzi fakt i obszar wystąpienia tej retencji.

Opracowanie:

Andrzej Przepióra

źródło: WIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments