Wsparcie do mokrej kukurydzy – ruszyła wypłata

42

11 grudnia ARiMR przekazała 51,4 mln zł w ramach pomocy do tzw. mokrej kukurydzy. Pieniądze te trafiły do 204 beneficjentów. Wnioski o pomoc, w zakończonym 30 października naborze złożyło 857 podmiotów. Ponieważ wynikająca z dokumentów kwota przekroczyła limit środków na takie wsparcie, został zastosowany współczynnik korygujący, który wynosi 0,55. To oznacza, że stawka pomocy do 1 tony tzw. mokrej kukurydzy to 110 zł.

Przypominamy, że o takie dofinansowanie – wypłacane wyłącznie w formule pomocy publicznej – mogły się ubiegać podmioty prowadzące skup kukurydzy lub zajmujące się obrotem nią, które między 15 września a 31 grudnia 2022 r. nabyły od rolników mokre ziarno tej rośliny i w wyniku braku stabilizacji na rynku przez wojnę na Ukrainie poniosły dodatkowe koszty.

Wnioski, z dołączonymi kopiami lub duplikatami faktur VAT potwierdzającymi nabycie mokrej kukurydzy w wymienionym wyżej okresie i sprzedaż wysuszonego ziarna po 15 marca 2023 r., przyjmowały biura powiatowe Agencji. Dokumenty można było złożyć osobiście w placówce, wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Wysokość wsparcia stanowi wynik mnożenia stawki pomocy i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej między 15 września a 31 grudnia 2022 r. Nie może jednak przekroczyć iloczynu liczby ton wysuszonego ziarna kukurydzy sprzedanego po 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25. Obliczona w ten sposób kwota pomocy, wynikająca ze złożonych wniosków przekroczyła budżet na ten cel, który wynosi 240 mln zł. W związku z tym zastosowany został współczynnik korygujący – 0,55. Po jego zastosowaniu stawka pomocy do 1 tony tzw. mokrej kukurydzy to 110 zł.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments