Duże zmiany w ubezpieczeniach! Nie odkładaj polisy na później!

45

W kwestii ubezpieczeń upraw, czeka rolników wiele zmian. Skontaktowaliśmy się z ekspertem ubezpieczeń Panem Damianem Wrzesień, aby dowiedzieć się więcej w kwestii aktualizacji.

Od kiedy do kiedy rolnicy powinni ubezpieczyć swoje uprawy? Jaki czas mają na złożenie wniosków i opłacenie ubezpieczenia?

W bieżącym sezonie JESIEŃ 2023 sprzedaż ubezpieczeń upraw ruszyła 25 września. Należy pamiętać, że do 65% składki ubezpieczeniowej rolnik może uzyskać  dopłaty z budżetu państwa.

Składkę dla rolnika  można podzielić na raty i cześć składki zapłacić po żniwach.

możliwości płatności:

  • jednorazowo,
  • w ratach półrocznych,
  • w ratach elastycznych, ustalonych indywidualnie z rolnikiem  np. pierwsza rata w wysokości ok. 15% w ciągu 14 dni od zawarcia polisy  a pozostała płatność nawet 11 miesięcy później

 Ile wynosi dopłata państwa do ubezpieczenia?

W tym roku producenci rolni decydując się na ubezpieczenie swoich upraw mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% składki, dokładna kwota dotacji jest zależna od ubezpieczanej uprawy. Ważne, że rolnik nie musi wypełniać dodatkowych dokumentów aby uzyskać środku. Towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie pomniejszy składkę o dotację

Ile wynoszą opłaty za ubezpieczenie np 1 hektara rzepaku, zboża?

Cena uzależniona jest od wielu czynników np. wydajność uprawy, cena produktu, lokalizacja, klasa gleby czy zakresu polisy. Za posiadanie ubezpieczenia budynków rolnych,  w sezonie wiosennym 2023 można  skorzystać ze specjalnej zniżki na ubezpieczenie.

Dla przybliżenia tematu zasymulujmy polisę dla rzepaku o wydajności 4 ton na hektar i cenie 2000 zł za tonę, ubezpieczamy uprawę od ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych i gradobicia. Koszt całej polisy to ok. 362 zł z czego rolnik płaci tylko 184 zł, pozostałą składka jest finansowana z dotacji państwowej.

W przypadku pszenicy przy wydajności 7 ton z ha i cenie 1000 zł za tonę, koszt ubezpieczenia dla rolnika to ok 47 zł za hektar uprawy, za ryzyka ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych i gradobicia

Czy ubezpieczenia są konieczne przy Integrowanej produkcji lub uzyskaniu płatności bezpośrednich ?

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk. Najpopularniejsze są polisy z zakresem odpowiedzialności od ujemnych skutków przezimowania, gradu i przymrozków wiosennych.

Czy sadownicy muszą ubezpieczyć całą powierzchnie gospodarstwa, czy mogą wybrać dany obszar?

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od co najmniej jednego z ryzyk: powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Oznacza to, że właśnie te ryzyka wchodzą w zakres obowiązkowego ubezpieczenia z dotacją, pozostałe ryzyka wymienione w Ustawie tj. deszcz nawalny, huragan, lawina, obsunięcie się ziemi, piorun należą również do ubezpieczeń dotowanych, lecz są dobrowolne. Obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw.

Jak wygląda wypłata odszkodowania.

W przypadku wystąpienia szkody należy bezzwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe , które oceni wartość szkody.

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez gradobicie  obejmuje:

  1. a) ilościowe ubytki plonów w ubezpieczonych uprawach rolnych,
  2. b) straty jakościowe w owocach roślin sadowniczych,  truskawkach, chmielu, tytoniu, słomie roślin włóknistych, wiklinie oraz w jadalnych częściach warzyw,
  3. c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie plonujących, takich jak: drzewa i krzewy (z wyłączeniem szkółek), rozsada roślin i kwiatów,
  4. d) całkowite zniszczenie roślin w szkółkach;

Ustalenia wysokości szkody w ubezpieczonych uprawach rolnych dokonuje przedstawiciel w obecności ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej.

Więcej na temat ubezpieczeń upraw oraz możliwości ich finansowania dowiecie się Państwo w bezpośrednim kontakcie z agentem:

Damian Wrzesień

ochronaupraw@gmail.com

Tel. 725 047 062

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments