Stawki płatności bezpośrednich za 2023 r.

57

Przedstawiamy projektowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r.

29 września 2023 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe (PWK) za 2023 r. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 EUR. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK za 2023 r. wynosi ok. 16,97 mld złotych.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.

W rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 • Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów) 502,35 zł/ha
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna) 180,96 zł/ha
 • Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) 280,33 zł/ha
 • Płatność do bydła 343,46 zł/szt.
 • Płatność do krów 439,41 zł/szt.
 • Płatność do owiec 116,44 zł/szt.
 • Płatność do kóz 47,84 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na nasiona 823,91 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych 471,53 zł/ha
 • Płatność do chmielu 1 985,54 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 501,05 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych 1 391,96 zł/ha
 • Płatność do pomidorów 2 047,34 zł/ha
 • Płatność do truskawek 1 237,42 zł/ha
 • Płatność do lnu 463,10 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych 134,35 zł/ha
 • Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia 3,08 zł/ha
 • Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe 3,08 zł/ha
 • Uzupełniająca płatność podstawowa 77,97 zł/ha

źródło: gov.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments