Wyniki doświadczeń. 14 odmian pszenżyta ozimego oraz 22 odmiany pszenicy ozimej.

78

W sezonie 2022/2023 na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach wykonano doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi. Badane było 14 odmian pszenżyta ozimego oraz 22 odmiany pszenicy ozimej.

Doświadczenie prowadzono na dwóch poziomach agrotechniki: podstawowym (A1) oraz wyższym (A2). Wyższy poziom agrotechniki obejmował zwiększone nawożenie azotowe o 40 kg N/ha, dwukrotne stosowanie fungicydów i stosowanie regulatora wzrostu.

Wykonano oceny porażenia chorobami i wylegania.

Przedplonem była mieszanka poplonowa. Siew wykonano w dobrych warunkach glebowo-klimatycznych, dobre było uwilgotnienie gleby, wschody były bardzo dobre, wyrównane. Przezimowanie – bardzo dobre. Wiosną początkowe warunki wzrostu i rozwoju bardzo dobre. W połowie maja wystąpiły intensywne opady (60 mm), natomiast druga połowa maja – sucha i zimna. Początki czerwca także sucho i zimno. W okresie żniw – opady.

Na większości odmian pszenicy nie zaobserwowano mączniaka, ale wystąpił on w pszenżycie ozimym na poziomie A1. Z chorób liści wystąpiła septorioza liści (A1).

Nawożenie

Zastosowano następujące nawożenie (kg/ha):

  • N – A1 – 16 +50 +50 A2 – 16 + 50 +50 + 40
  • P – 48
  • K – 48

Nawożenie dolistne – mocznik + siarczan magnezu + Plonwit

Ochrona roślin

Herbicydy:

  • Axilal 50EC,
  • Triben Super + Minstrel

Fungicydy:

  • T1 -Unix + Tern + Ambrossio
  • T2- Ascra XPro
  • Antywylegacz – Windsar 250 EC
  • Insektycyd – Sherpa

Na poziomie A2 kilka odmian pszenżyta i pszenicy wyległo po wykłoszeniu, jednak sprawny zbiór nie spowodował strat. Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej przedstawiamy w tabelach poniżej

Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego

Odmiana Poziom A1 (dt/ha) Poziom A2 (dt/ha)
Metro 111,8 130,2
Stevio 111,2 122,8
Su Atletus 114,4 122,4
Medalion 102,8 122,3
Presley 88,9 120,5
Carmello 104,1 117,4
Tributo 98,6 115,1
SU Klaus 106,6 114,7
Belcanto 94,8 114,4
Porto 97,9 114,1

Najlepiej plonujące odmiany pszenicy ozimej

Odmiana Poziom A1 (dt/ha) Poziom A2 (dt/ha)
Pallas 117,2 131,7
Knut 118,4 131,2
Opoka 116,4 129,7
Blyskawica 111,6 128,3
Linus 114,1 128,3
Revolver 116,9 127,1
SU Banatus 102,2 125,7
SY Orofino 105,9 123,5
Bright 106,1 121,8
RGT Kilimanjaro 108,5 121,7

Krzysztof Domagała

źródło: https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Dobre-wyniki-zboz-ozimych-w-doswiadczeniach-PDO/idn:2832

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments