KOMU PRZYSŁUGUJE PŁATNOŚĆ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW?

72

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatność dla małych gospodarstw, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją. Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha (nie więcej niż 1 125 EUR/rolnika).

KOMU PRZYSŁUGUJE PŁATNOŚĆ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW?

Płatność przysługuje rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
  • którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) – ale tylko, jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Niemniej jednak rolnicy ubiegający się o tę płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
  • wsparcia w ramach II filaru WPR, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych czy płatności zalesieniowych.

JAK UZYSKAĆ PŁATNOŚĆ?

Płatność dla małych gospodarstw będzie przyznana, jeżeli rolnik złoży żądanie (oświadczenie) przyznania tej płatności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANA W ZAKRESIE PŁATNOŚCI EKOLOGICZNYCH

W odniesieniu do zmiany w 2023 r. w zakresie płatności ekologicznych (działanie: Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz interwencja: Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027) należy mieć na względzie, że w przypadku ww. działania i interwencji zmienione zostaną zasady przyznawania płatności ekologicznych do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych: Obniżony zostanie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalny poziom obsady wymagany przy ubieganiu się o płatności ekologiczne do takich upraw. Oznacza to, że:

  • W przypadku rolników ubiegających się o płatności ekologiczne w ramach działania: Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 będzie to oznaczało możliwość łatwiejszego spełnienia warunku minimalnej obsady oraz otrzymania płatności do większej powierzchni upraw paszowych w ramach już realizowanego zobowiązania.
  • W przypadku rolników ubiegających się o płatności ekologiczne w ramach interwencji: Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027 – poza możliwością łatwiejszego spełnienia warunku minimalnej obsady dla upraw paszowych i TUZ rolnicy będą mieli także możliwość zgłoszenia do płatności dodatkowych powierzchni w ramach tych upraw w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Źródło: MRIRW

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments