Nie będzie zmian w przepisach dofinansowania do zakupu nawozów

79

Wielkopolska Izba Rolnicza w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca zwróciła uwagę na przedstawione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji zasady, dotyczące wsparcia w ramach dofinansowania do zakupu nawozów. Jako samorząd rolniczy zauważamy problem w sytuacji, gdzie rolnicy, którzy przejęli gospodarstwa od rodziców, po dacie zakupu nawozów przez poprzednich właścicieli, nie mogą skorzystać z ww. wsparcia. Faktury zakupu nawozów wystawione są na poprzedniego użytkownika, a wniosek o dopłaty bezpośrednie złożony jest na obecnego (w tym przypadku następcę). O wsparcie w postaci dopłat do nawozów ubiegać się mogą rolnicy, którzy w 2023 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a zakup nawozów przez poprzedniego właściciela, który już w bieżącym roku nie będzie ubiegał się o dopłaty bezpośrednie, wyłączony jest co do zasady z tego wsparcia.

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Pana Ministra z prośbą o pilną interwencję i zmianę przepisów, aby jak największa ilość rolników mogła skorzystać z dopłat do nawozów.

Pełna treść pisma tutaj

Na przedstawione pismo otrzymaliśmy odpowiedź, jednak nie znajdujemy w niej deklaracji co do zmiany zasad udzielania pomocy w ww. sprawie.

Ministerstwo poinformowało, iż zgodnie z przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu, który m.in. w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów. A zatem jednym z warunków ubiegania się przez producentów rolnych o pomoc jest udokumentowanie w sposób nie budzący wątpliwości dokonania przez tego producenta, który prowadzi działalność rolniczą zakupu nawozów w okresie od 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r., ceny jaką zapłacił producent rolny za nawóz oraz jego ilość. Potwierdzeniem prowadzenia działalności rolniczej na posiadanych gruntach rolnych jest np. złożenie wniosku o płatności bezpośrednie. Wniosek ten zawiera również informację o powierzchni upraw rolnych oraz traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk, na których ten producent prowadzi produkcję rolną, która jest niezbędna do udzielenia pomocy.

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa tutaj

Przypominamy, nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych potrwa do 31 lipca 2023 r.

Opracowanie: Magdalena Kołodziejek, Aleksander Poznański

źródło” WIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments