Raport o teraźniejszości i przyszłości polskiej wsi

60

„Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce” – to tytuł raportu opracowanego przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, którego premiera odbyła się 28 czerwca br. w Warszawie. W dyskusji na temat raportu i zawartych w nim tez wziął udział między innymi Wiceprezes ARiMR, Ryszard Zarudzki.

Raport będący efektem dziesięciu seminariów z udziałem blisko 70 ekspertów przedstawia wyzwania i szanse, jakie stoją przed rolnictwem i obszarami wiejskimi w Polsce. Opracowanie zawiera wskazówki, jak radzić sobie z tymi wyzwaniami i jak zapewnić polskiej wsi rozwój.

– Czasy, w jakich przyszło nam żyć, a więc najpierw Covid, a potem wojna w Ukrainie, zmuszają nas do reagowania i modyfikowania założeń planów strategicznych naszej polityki rolnej – stwierdził podczas panelu dyskusyjnego Prezes Zarudzki. – Najważniejszym celem jest obecnie wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i odporności naszego rolnictwa na kryzysy. Ważnym elementem, który się z tym wiąże są instrumenty finansowe wsparcia rolników w kryzysie, których obsługą zajmuje się ARiMR. Obecnie uruchomionych jest kilkanaście działań wspierających rolników, którzy ponieśli straty w związku z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą. Środków tych nie może zabraknąć i nie zabraknie. Celami o których również nie możemy zapominać jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi, infrastruktury i stanu środowiska oraz rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa – podkreślił prezes Zarudzki .

Podczas dyskusji nad raportem, w której uczestniczyli naukowcy zaangażowani w prace nad jego powstaniem oraz zaproszeni goście mówiono również m.in. o ważnej roli, jaką spełnia doradztwo rolnicze, o konsekwencjach Europejskiego Zielonego Ładu oraz Wspólnej Polityki Rolnej dla sytuacji polskiego rolnictwa, o zmianach klimatu i sytuacji demograficznej na terenach wiejskich. Głos zabierali między innymi: dr Ruta Śpiewak (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), dr Łukasz Kryszak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Iwona Nurzyńska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), Wioletta Wrzaszcz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB).

Raport dostępny jest na stronie:

https://klubjagiellonski.pl/publikacje/czas-na-integracje-wyzwania-i-szanse-dla-wsi-i-rolnictwa-w-polsce/

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments