UPROSZCZONE SYSTEMY UPRAWY – WYJAŚNIENIA MRIRW

71
foto: istockphoto

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczące interpretacji przepisów w zakresie praktyki Uproszczone systemy uprawy w ramach płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 9 czerwca 2023 r.  następujące informacje wyjaśnienia:

„Wymogi praktyki Uproszczone systemy uprawy w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi dotyczą roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Tym samym w 2023 roku nie będzie weryfikowany sposób wysiewu ozimin zrealizowany na jesieni 2022 roku.

Rozporządzenie ws. ekoschematów określa ponadto, że skorzystanie ze wsparcia w ramach praktyki Uproszczone systemy uprawy możliwe jest gdy rolnik:

a.) prowadzi na gruntach ornych uprawę konserwująca bezorkową (w tym uprawę pasową) poprzez:

– wykonywanie zabiegów uprawowych z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych;

– pozostawienie na polu po zbiorze uprawy w plonie głównym całości resztek pożniwnych w formie mulczu;

b.) prowadzi rejestr zabiegów agrotechnicznych, którego wzór znajduje się na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/rejestr-zabiegow-agrotechnicznych-wpr-2023–2027 .

Jednocześnie w celu jak najlepszego zobrazowania powyższych zasad, poniżej przekazuję szczegółowe wyjaśnienia na zadana przez Pana pytania.

Pytanie 1: Rolnik w roku 2023 posiał roślinę jarą bezorkowo, zebrał plon, a resztki pożniwne pozostawił na polu w całości w formie mulczu. Czy żeby otrzymać ww. płatność, należy roślinę sianą jesienią również posiać bezorkowo? W którym wniosku obszarowym należy zadeklarować siew jesienią 2023. Czy w 2023, czy przyszłym 2024.

Ponieważ wymagania praktyki dotyczą roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, w opisanym wyżej przypadku jesienny wysiew oziminy wykonany w roku 2023 również powinien być prowadzony bezorkowo. Niemniej jednak sama roślina ozima wysiana jesienią 2023 będzie deklarowana jako uprawa w plonie głównym w 2024 roku.

Pytanie 2: Rolnik w roku 2023 zasiał jęczmień jary, przed którym jesienią 2022 roku zastosował orkę zimową, a wiosną jedynie bronowanie i siew, następnie pozostawi mulcz. Roślinę następczą jesienią posieje bezorkowo. Czy w takim przypadku wnioskodawca otrzyma płatność?

Tak, opisany przypadek kwalifikuje się do przyznania płatności.

Pytanie 3: Rolnik w roku 2023, po zbiorze pszenicy ozimej i pozostawieniu mulczu posieje bezorkowo pszenżyto ozime, czy otrzyma płatność? W którym wniosku obszarowym (2023 czy 2024) winien zadeklarować bezorkowy siew pszenżyta ozimego.

Rolnik zaznaczając we wniosku praktykę Uproszczone systemy uprawy deklaruje, że spełni wymogi praktyki w odniesieniu do danej działki rolnej w roku kalendarzowym. Nie wskazuje jednak uprawy, która będzie wysiewana jesienią roku, w którym składa wniosek o płatność w ramach ekoschematów, a jedynie zobowiązuje się do tego, że jeśli w roku składania wniosku będzie wysiewał oziminę, to zrobi to w systemie bezorkowym. Pszenżyto ozime z powyższego przykładu będzie deklarowane jako uprawa w plonie głównym we wniosku składanym w roku 2024.

Pytanie 4: Rolnik w 2023 posiał bezorkowo owies, pozostawi na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu. Jesienią zastosuje orkę i dokona siewu pszenżyta ozimego. Czy rolnik otrzyma płatność do siewu bezorkowego owsa. Czy w przypadku siewu wiosną 2023 oraz jesienią 2023 zasiew musi być wykonany bezorkowo.

Płatność dotyczy realizacji praktyki w roku kalendarzowym, zatem nie jest płatnością do siewu, a obejmującą całość prac prowadzonych na danej działce w ciągu roku kalendarzowego. Tym samym pomimo wiosennego siewu bezorkowego, jeśli na jesieni zostanie przeprowadzona orka, wymóg w ramach praktyki nie zostanie zrealizowany.

Pytanie 5: Rolnik wiosną 2023 wykonał orkę, następnie zasiał owies. Jesienią 2023 roku zasieje bezorkowo pszenżyto ozime. Czy rolnikowi należy się płatność do niniejszego ekoschematu? W którym wniosku obszarowym powinien zadeklarować siew bezorkowy pszenżyta (2023 czy 2024)?

Z uwagi na wiosenna orkę, wymóg w ramach praktyki nie zostanie zrealizowany. Podsumowując praktyka Uproszczone systemy uprawy dotyczy gruntu rolnego, co do którego rolnik zobowiązuje się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku prowadzić uprawę z zachowaniem wymogów ekoschematu. Zatem jest to niezależne od tego czy roślina pozostająca w tym okresie na polu będzie uprawą w plonie głównym w roku składania wniosku, czy w kolejnym roku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uproszczonesystemy-uprawy-rolnictwo-weglowe-w-2023-r

pismo KRIR do pobrania>>> pismo KRIR do pobrania >>>

odpowiedź MRiRW do pobrania>>>odpowiedź MRiRW do pobrania >>>

Źródło: KRIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments