Pytania w sprawie interpretacji PS WPR 2023-27

72

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o bieżącą publikację na stronach ARiMR oraz CDR najczęściej zadawanych przez doradców i rolników pytań wraz z odpowiedziami, dotyczących Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Agencja przekazała pismem z 7 czerwca 2023 r. następujące informacje:

Departament Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby zapewnić jak najszerszy zakres informacji niezbędnych rolnikom do złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2023, a także podjęcia decyzji, co do wyboru możliwych do realizacji w gospodarstwie praktyk, na stronie internetowej ARiMR zamieścił szereg informacji odnoszących się do poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów, jak również płatności rolno-środowiskowo­klimatycznych, płatności ONW oraz zalesień. Informacje te są aktualizowane w miarę napływania wyjaśnień z MRiRW co do interpretacji przepisów.

W przypadkach mających wpływ na sposób deklaracji poszczególnych płatności czy realizacji wymogów warunkowości informacje dodatkowo są zamieszczane w dedykowanej zakładce „Wyjaśnienia w zakresie zasad przyznawania płatności na rok 2023″. W ramach dotychczas uzyskanych interpretacji oraz dodatkowych wyjaśnień ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczone zostały wyjaśnienia dotyczące normy GAEC 8, praktyk: „Uproszczone systemy uprawy” w zakresie pojęcia mulczowanie, „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji” oraz „Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo”. W miarę pozyskiwania istotnych interpretacji bądź wyjaśnień z Ministerstwa będą one zamieszczane w tejże zakładce (https://www.gov.pl/web/arimr/wyjasnienia­w-zakresie-zasad-przyznawania-platnosci-na-rok-2023). Zakładka ta została również rozszerzona o sekcję Q&A, tj. najczęściej zadawanych przez rolników i doradców pytań, w której zostały zamieszczone interpretacje przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 493), przekazane w trakcie spotkania przedstawicieli MRiRW i przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego w dniu 26 maja 2023 r. Obecnie w MRiRW trwają prace nad opracowaniem wytycznych w zakresie interpretacji przepisów regulujących zasady przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego, w związku z powyższym publikacja odpowiedzi na pytania z zakresu objętego ww. wytyczną będzie możliwa po jej opracowaniu, co pozwoli na uniknięcie rozbieżnych interpretacji przepisów.

W zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych została utworzona zakładka NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA w zakresie przyrodniczych interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych  z przekierowaniem na stronę Ministerstwa. W zakresie pozostałych interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zostaną utworzone analogiczne zakładki, jak w zakresie płatności rolno­środowiskowo-klimatycznych niezwłocznie po zamieszczeniu stosownych materiałów na stronie MRiRW.

Pismo ARiMR do pobrania>>>

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments