Przypominamy – wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki – nabór do 30 czerwca, wyższe stawki, możliwość złożenia zmiany do wniosku

81

 

Przypominamy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmieniło zasady przyznawania tego wsparcia, weszło w życie 24 maja 2023 r. Wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej.

W trwającym naborze, na razie do ARiMR wpłynęło 47,3 tys. wniosków. Rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, mogą złożyć zmiany do wniosków – więcej informacji oraz dokumenty niezbędne do uzyskania wsparcia – otwórz.

Przypominamy o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku nowelizacji rozporządzenia:

 • o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki;
 • termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.;
 • wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha);
 • wzrosły też stawki pomocy.

Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie;
 2. iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:
 1. a) 5,5 – w przypadku pszenicy,
 2. b) 7 – w przypadku kukurydzy,
 3. c) 1,6 – w przypadku gryki.

Stawki pomocy wynoszą:

                       Zboże

Województwo

Pszenica

Kukurydza

Gryka

Lubelskie, Podkarpackie

1375 zł/ha
(poprzednia stawka
825 zł/ha)

1750 zł/ha
(poprzednia stawka
1050 zł/ha)

875 zł/ha

Małopolskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie, Podlaskie

1265 zł/ha
(poprzednia stawka
660 zł/ha)

1610 zł/ha
(poprzednia stawka
840 zł/ha)

805 zł/ha

Pozostałe województwa

1100 zł/ha
(poprzednia stawka
495 zł/ha)

1400 zł/ha
(poprzednia stawka
630 zł/ha)

700 zł/ha

W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników należy wiedzieć o wymogu przejścia przez te organizacje specjalnego badania, o którym mówi art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie. Natomiast limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni.

Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii;
 • przez platformę ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Informacja z MRiRW – otwórz

Zdjęcie: AdobeStock

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments