Sytuacji na rynku mleka i sposobów jej stabilizacji

91

Obecnej sytuacji na rynku mleka i sposobów jej stabilizacji dotyczyło dzisiejsze spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z przedstawicielami branży. W rozmowach uczestniczył także sekretarz stanu Janusz Kowalski.

Ze strony rządowej w spotkaniu wzięli udział również sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Kamila Król.

Sektor mleczarski reprezentowali przedstawiciele największych organizacji skupiających producentów i przetwórców mleka. W imieniu zarządu Polskiej Izby Mleka w spotkaniu uczestniczyła sekretarz i dyrektor biura Izby Agnieszka Maliszewska.

Obecne wyzwania i oczekiwania sektora

Przedstawiciele spółdzielni mleczarskich poinformowali, że obecnie branża zmaga się z rosnącymi kosztami produkcji, spowodowanymi cenami energii, przy jednoczesnych spadających cenach mleka. Wiele spółdzielni traci dostawców mleka – spółdzielnie nie osiągają przychodów, które pozwalają zaoferować rolnikom dostarczającym im mleko zadowalającej ceny za surowiec.

Przedstawiciele sektora zauważyli, że problemem spółdzielni są niekorzystne kontrakty z dostawcami gazu, podpisane w momencie, gdy jego cena była bardzo wysoka.

Dyrektor biura Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska podkreśliła, że oczekiwanie branży to wspólne poszukiwanie sposobów pomocy spółdzielniom, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Gotowość do rozmów

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podkreślił, że zauważa problemy, z którymi obecnie zmaga się sektor mleczarski i jest świadomy ich wagi. Zapewnił o gotowości do rozmów i wspólnego poszukiwania sposobów pomocy spółdzielniom w trudnej sytuacji, a co za tym idzie – rolnikom.

Szef resortu rolnictwa zaapelował do sektora o wypracowanie pomysłów, jak można ustabilizować trudną sytuację w branży mleczarskiej. Zaproponował, żeby poszczególne propozycje rozwiązań, zarówno te dziś zgłoszone, jak i nowe, omawiać w mniejszych grupach roboczych.

Ceny gazu dla spółdzielni

Jak wyjaśnił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, rząd nie ma wpływu na kontrakty zawarte przez poszczególne spółdzielnie z dostawcami energii. Przedstawiciele wszystkich ministerstw zgodnie apelowali do spółdzielni, aby negocjowały swoje umowy z dostawcami gazu.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel spółki PGNiG wyjaśnił, że cena gazu ustalona w momencie podpisania umowy jest niezmienna, gdyż dostawca energii sam musi ją kupić w ustalonej w kontrakcie cenie. Natomiast możliwe są inne formy pomocy klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji.

Unijny podatek ETS

Wiceminister Janusz Kowalski wskazał, że jednym z powodów wzrostu cen gazu w Unii Europejskiej jest rosnący podatek ETS. Wiceminister Kowalski podkreślił, że należy negocjować jego wysokość z Komisją Europejską.

Polska Izba Mleka, będzie czyniła starania w tym zakresie na forum unijnym.

Wnioski

Dyrektor Agnieszka Maliszewska w imieniu branży mleczarskiej podziękowała za merytoryczne spotkanie. Podkreśliła, że gotowość strony rządowej do rozmów będzie bardzo ważnym, pozytywnym sygnałem dla spółdzielców i przetwórców.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments