Więcej czasu na składanie wniosków o dopłaty rolnicze.

88

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w tym roku będzie można składać w terminie nie do 15 maja, a do 30 czerwca – zakłada projekt rozporządzenia, które zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. O dopłaty ubiega się co roku ok. 1,3 mln rolników.

Chodzi o rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2023 r.

Według dotychczasowych przepisów, wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja, a zmiany wniosku o przyznanie pomocy dokonuje się w terminie do dnia 31 maja roku, w którym dany wniosek został złożony, przy czym zmiany można dokonać po upływie tego terminu, ale za każdy dzień opóźnienia, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, nakłada się karę w wysokości 1 proc. pomocy przysługującej w związku z tą zmianą.

„W związku z faktem, że w 2023 r. kampania składania wniosków przebiega po raz pierwszy wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, organizacje rolnicze zgłaszają potrzebę wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych” – napisano w uzasadnieniu. Postulaty takie zostały przekazane m.in przez: Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajową Radę Izb Rolniczych, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

W związku z postulatami organizacji rolniczych w projekcie rozporządzenia proponuje się, aby wnioski były składane w 2023 r. w dłuższym terminie, tj. w terminie do dnia 30 czerwca, a po upływie tego terminu, co skutkuje nałożeniem kary – do dnia 25 lipca 2023 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dopłaty bezpośrednie obejmują m.in. podstawowe wsparcie dochodów, płatność: redystrybucyjną, dla młodych rolników, za realizację ekoschematów, związaną z produkcją rolną (do krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona), a także dopłaty dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) czy płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne.

W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Najważniejsza zmiana dotyczy tzw. ekoschematów, czyli sześciu działań związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolnej. W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają rolnikom eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

źródło: https://polskieradio24.pl/ / PAP

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments