Plan nawozowy – ekoschemat Rolnictwo węglowe w 2023 r

97

Praktyka, opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe.

Bezpłatna aplikacja INTER-NAW

Zachęcamy do sporządzania planu nawozowego przy użyciu bezpłatnej aplikacji INTER-NAW:

  • opracowanej do sporządzania planów nawożenia azotem oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem;
  • umożliwiającej sporządzenie pełnego planu nawozowego (N, P, K, Ca, Mg) na podstawie badań agrochemicznych gleby.

INTER-NAW:

  • jest dostosowana do wielu wymogów, w tym tych wynikających z programu azotanowego (np. wprowadzono zmiany w zakresie współczynników przeliczeniowych DJP, wprowadzono nowe wartości i nowe grupy zwierząt do uwzględnienia przy wyliczaniu średnich rocznych wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu zawartego w tych nawozach, wprowadzono nowe wartości dla użytków zielonych odnoszące się do zasobów azotu mineralnego w glebie);
  • umożliwia np. przesyłanie danych wejściowych z różnych komputerów.

Skąd pobrać aplikację INTER-NAW:

INTER-NAW wraz z instrukcją korzystania z aplikacji  jest dostępny nieodpłatnie na stronie www.schr.gov.pl – z możliwością wykorzystanie za pośrednictwem strony internetowej lub po zainstalowaniu na dowolnym komputerze osobistym.

Pobieranie danych:

Skąd pobrać dane o zwierzętach na potrzeby wyliczenia maksymalnych dawek azotu i sporządzenia planu nawożenia azotem oraz bieżącego monitorowania poziomu DJP w gospodarstwie:

Informacje szczegółowe na temat praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493).

Zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments