Zestawienia wniosków złożonych w ramach nowej kampanii dopłat bezpośrednich

76

Dzięki uprzejmości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, otrzymujemy tygodniowe zestawienia wniosków złożonych w ramach nowej kampanii dopłat bezpośrednich. Jest to pierwsza kampania w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Przypominamy, że Wielkopolska izba Rolnicza wspólnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi, w ramach których przeszkoliliśmy 5 720 rolników, właśnie w zakresie nowych zasad warunkowości oraz ekoschematów – podsumowanie cyklu forów znajdą Państwo tutaj

W dniu wczorajszym tj. 17 kwietnia br. Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z organizacjami branżowymi wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Roberta Telusa o podjęcie jak najszybciej decyzji w sprawie maksymalnego wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2023. KRIR argumentuje, iż taka decyzja pozwoli na zapoznanie się rolnikom z nowymi wnioskami o dopłaty bezpośrednie, ich odpowiednie przygotowanie, zwłaszcza, gdy wykonawcze akty prawne związane z realizacją KPS wchodzą w życie już w czasie trwania kampanii składania wniosków, a część z nich do dnia dzisiejszego nie jest przyjęta i wdrożona. Należy także nadmienić, że wprowadzenie ekoschematów wymaga od rolników, chcących realizować te działania, przygotowania np. planu dobrostanu, na co również potrzeba czasu, a także udziału doradcy.

Jak wynika z zestawienia na dzień 13.04.2023 r. wnioski, w całym kraju złożyło 146 708 Rolników, w tym 40419 na ekoschematy, to jest 27,6 %.  Warto tutaj dodać, iż z informacji przekazanych przez ARiMR jeden rolnik może wnioskować o kilka ekoschematów, podobnie w przypadku dobrostanu rolnik może zawnioskować o kilka wariantów. W Wielkopolsce odpowiednio było to 10 788, z czego 2 942 zawierały ekoschematy, co daje 27,2 %. Statystycznie rzecz biorąc największym powodzeniem cieszy się ekoschemat „Rolnictwo węglowe” – na dzień 13.03. złożonych zostało 33 480 wniosków – w tym 2 703w Wielkopolsce (8%). Najchętniej, po ekoschematy sięgali rolnicy z województw: mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie i małopolskie.

Nadzieją napawa fakt, że we wnioskach złożonych pomiędzy 6.04. a 13.04. widać znaczący większy udział tych, zawierających ekoschematy.

Informacja o wnioskach złożonych w ramach Kampanii 2023 w okresie między 23.03. a 13.04.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach ekoschematu „Rolnictwo Węglowe”, największą popularnością w skali kraju, cieszyły się następujące praktyki:

  • Wymieszanie słomy z glebą – 21 975 wniosków
  • Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe – 9 374 wniosków
  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 6 112 wniosków

Na ekoschemat „Dobrostan zwierząt” złożono łącznie w kraju  5 061 wniosków w tym w Wielkopolsce  173 wnioski. Dla porównania najwięcej, bo aż 1 181w Małopolsce.  Zdecydowanie najwięcej wniosków złożono do tej pory na dobrostan krów mlecznych 4 119.

Podkreślamy, że korzystanie z ekoschematów ma zasadnicze znaczenie dla wysokości dopłat w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Podstawowe stawki, oferowane za spełnienie zasad warunkowości pozwolą na otrzymanie dopłat na poziomie około 70% tych, które rolnicy otrzymywali w latach ubiegłych. W kontekście spadających cen skupu płodów rolnych, a co za tym idzie rentowności działalności rolniczej, maksymalne wykorzystanie dopłat jest bardzo ważne.

Oddział Regionalny ARiMR Liczba wniosków ogółem
Dolnośląski 6 377
Kujawsko-Pomorski 5 122
Lubelski 15 849
Lubuski 1 750
Łódzki 12 847
Małopolski 18 919
Mazowiecki 18 967
Opolski 2 428
Podkarpacki 17 866
Podlaski 9 076
Pomorski 3 817
Śląski 6 313
Świętokrzyski 9 732
Warmińsko-Mazurski 4 172
Wielkopolski 10 788
Zachodniopomorski 2 685
RAZEM 146 708

                                                        Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poniżej informacja o liczbie złożonych wniosku w ramach Ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi  (stan na 13.04.) w Wielkopolsce

Praktyka Liczba złożonych wniosków
Ekstensywne użytkowanie TUZ 3 395
Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe 9 374
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia 2 230
Zróżnicowana struktura upraw 5 394
Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji 6 112
Stosowanie płynnych nawozów 1 338
Uproszczone systemy upraw 3 139
Wymieszanie słomy z glebą 21 975

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Według naszego rozeznania wielu rolników w Wielkopolsce ciągle przygotowuje się do złożenia wniosku. Wykonują i czekają na wyniki próbek glebowych ponieważ chcą skorzystać z ekoschematu plan nawożenia. Nie ma jeszcze zatwierdzonego rozporządzenia Dobrostan zwierząt, które, jeśli Komisja Europejska zaakceptuje, umożliwi bardziej elastyczne korzystanie z tego ekoschematu. Rolnicy odbywają jeszcze szkolenia z IP i przechodzą proces certyfikacji upraw, co jest warunkiem przystąpienia do tego właśnie ekoschematu.

Przypominamy, że Wielkopolska Izba Rolnicza prowadzi cykl artykułów pn. „ABC nowych dopłat” czyli publikacji dotyczących nowego Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dotychczasowymi naszymi publikacjami:

ABC nowych dopłat – kim jest rolnik aktywny zawodowo?

ABC nowych dopłat – jakie GAEC w 2023 roku?

ABC nowych dopłat – SMR

ABC nowych dopłat – ekoschematy

ABC nowych dopłat – rośliny miododajne, ochrona biologiczna, retencjonowanie wody

ABC nowych dopłat – rolnictwo węglowe

Opracowanie:

Andrzej Przepióra

Aleksander Poznański

źródło: WIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments