Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

101

Podawane w przestrzeni publicznej informacje na temat rzekomego wyprzedawania ziemi obcokrajowcom to manipulacja danymi. Rząd PiS w 2016 r. wprowadził skuteczne regulacje, które ograniczają możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami.

W 2016 r. skończył się tzw. okres przejściowy na nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Od tego czasu obywatele Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą kupować nieruchomości rolne w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

Dlatego wprowadzony został wymóg co najmniej 5-letniego okresu zamieszkania w Polsce jako warunek nabycia nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom w latach 2010-2015

Dla oceny skali nabywania nieruchomości przez cudzoziemców miarodajne są wyłącznie dane dotyczące nieruchomości sprzedawanych za zezwoleniem MSWiA.

W latach 2010-2015 za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom łącznie 4 949,27 ha:

 • 2010 – 799,79 ha;
 • 2011 – 1000,51 ha;
 • 2012 – 1021,28 ha;
 • 2013 – 660,90 ha;
 • 2014 – 1020,74 ha;
 • 2015 – 446,05 ha.

Sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom w latach 2016-2022

Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 r. wprowadził skuteczne regulacje, które ograniczająmożliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami.

W latach 2016-2022 za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom łącznie 191,1 ha:

 • 2016 – 64,78 ha;
 • 2017 – 5 ha;
 • 2018 – 14,19 ha;
 • 2019 – 35,32 ha;
 • 2020 – 21,68 ha;
 • 2021 – 20,5 ha;
 • 2022 – 29,63 ha.

Sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom w latach 2008-2022

Wprowadzone w 2016 r. przez rząd PiS ograniczenia w sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa okazały się skuteczne, o czym świadczą następujące dane:

 • W latach 2008-2015 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano cudzoziemcom aż 695,33 ha, z tego aż 262,84 ha to były nieruchomości rolne; średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcowi to 14,60 ha;
 • W latach 2016-2022 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano cudzoziemcom łącznie 380,21 ha, z tego nieruchomości rolne to zaledwie 48,98 ha, a średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcowi wyniosła 1,53 ha.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments