ABC Dopłat – Ekoschemat – Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

88

Przedstawiamy ekoschemat związany z integrowaną produkcją roślinną, czyli – produkcją roślin z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska. Sam system takiej produkcji znany jest już w Polsce od dosyć dawna. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Od tego roku, za prowadzenie upraw w tym systemie można otrzymać dodatkową płatność roczną przyznawana do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin. Szacowana stawka dopłaty wynosi około 1 295 zł/ha.

Dodatkowo płatność może być powiększona o koszty transakcyjne, stanowiące częściową rekompensatę z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez podmiot certyfikujący w ramach systemu kontroli w Integrowanej Produkcji

Wymagania dla tego ekoschematu to:

  • Objęcie uprawy certyfikatem Integrowanej Produkcji
  • Odbycie szkolenia dla rolników w zakresie Integrowanej Produkcji

Szkolenie wymagane do uzyskania płatności prowadzi Rol-Wir sp. z o.o. we współpracy z biurami powiatowymi Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które przyjmują zgłoszenia na takie szkolenie. Zgłaszać można się szczególnie w biurze Rol-Wir-u w Jarocinie, tel: 62 747 66 66 lub w Biurze Powiatowym WIR w Lesznie, tel: 534 660 360

Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin.

„PNG” Sp. z o.o. Daleszyce
QA Solutions Sp. z o.o. Kraków
COBICO Sp. z o.o. Wieliczka
Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Warszawa
SGS Polska Sp. z o.o. Warszawa
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., Zabrze
BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. Kraków
EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o. Warszawa

W przypadku wyboru tego ekoschematu, bezpośrednia korzyść finansowa to około 1 295 zł/ha dopłaty. Po stronie kosztów jest udział rolnika w 2-dniowym szkoleniu oraz proces certyfikacji. Koszt szkolenia to około 500 zł, natomiast koszt procesu certyfikacji będzie zwracany w ramach ekoschematu, jako koszty transakcyjne. Dodatkowe koszty mogą wynikać z nieco trudniejszych wymagań, co do samej technologii produkcji w porównaniu do produkcji konwencjonalnej. To jest bardziej złożona analiza dotycząca poszczególnych upraw. Jeśli założymy, że dla pszenicy ozimej te koszty będą o 5% wyższe to daje to kwotę około 400 zł/ha. Zdecydowanie korzyścią tego ekoschematu jest pozyskanie certyfikatu „Integrowana produkcja”, który ma swoją wartość rynkową. Będzie on jeszcze ważniejszy w miarę wzrostu świadomości konsumentów co do wybieranych produktów spożywczych.

 

Opracowanie:

Andrzej Przepióra

źródło: WIR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments