Pomoc na wymianę słupów chmielowych – ostatnie dni na złożenie wniosku

74
Tylko do 31 marca plantatorzy chmielu, którzy planują wymianę słupów chmielowych impregnowanych kreozotem na konstrukcje mniej uciążliwe dla środowiska, mogą ubiegać się o wsparcie. Trwa drugi nabór wniosków realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dotychczas Agencja zarejestrowała 113 wniosków na ponad 29,35 mln zł.

Dokumenty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. Nabór rozpoczął się 15 lutego i potrwa do 31 marca 2023 r. Do tej pory zarejestrowano 113 wniosków na ponad 29,35 mln zł.

Wsparcie na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na takie, które będą mniej uciążliwe dla zdrowia i środowiska, może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ma status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Powinna ona zajmować się produkcją chmielu na terytorium Polski i mieć nadany numer identyfikacyjny. Osoby fizyczne muszą być pełnoletnie.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę słupów na plantacjach chmielu na konstrukcje pozbawione kreozotu. Wsparcie obejmuje demontaż starych słupów, zakup, transport i montaż nowych. Maksymalna powierzchnia upraw, która może być objęta pomocą, to 5 ha.

W tym naborze rozszerzono katalog materiałów, z których można wykonać nowe konstrukcje. Słupy impregnowane kreozotem mogą być wymienione na: drewniane, drewniane na betonowych szczudłach, betonowe, stalowe lub kompozytowe. Istotną zmianą jest też wydłużenie czasu przeznaczonego na realizację inwestycji. Nie może ona rozpocząć się przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a na jej realizację beneficjenci będą mieć 24 miesiące od zawarcia umowy.

Jeśli chodzi o stawki pomocy, poziom udzielonego dofinansowania w odniesieniu do 1 ha uprawy chmielu, na której wymieniane będą słupy, standardowo nie może przekroczyć 120 tys. zł bądź 140 tys. zł – w przypadku rolników urodzonych po 31 grudnia 1982 r.

Więcej o wsparciu – otwórz

źródło: gov.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments