Usuwanie folii rolniczych. Wnioski można składać do 31 marca 2023 r.

100

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2 stycznia 2023 r. będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wnioski można składać do 31 marca 2023 r.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i w jego ramach jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.

Rolnicy powinni składać oświadczenia o szacunkowej ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Informacje, w jakim terminie należy złożyć oświadczenie rolnicy znajdą w poszczególnych gminach.

Wnioski w ramach naboru należy składać w terminie od 2 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowalne – od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dofinansowanie jest przewidziane w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Kwalifikowane koszty przedsięwzięcia to: transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Beneficjent zobowiązany będzie udokumentować zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie, z wyłączeniem składowania) odpadów usuwanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia (brak udokumentowania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i zwrotem wypłaconej dotacji).

Podpisywanie umów odbywać się będzie do 30 czerwca 2023 r. Wypłata środków w ramach umów zawartych na podstawie wniosków złożonych w tym naborze trwać będzie do 31 marca 2024 roku.

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments