Wiosenny obrót materiałem siewnym

96

Wczesną wiosną każdego roku rolnik podejmuje decyzję o tym, jaki gatunek zbóż jarych będzie uprawiał w gospodarstwie. Jest to ważny termin dla ostatecznej decyzji jak i gdzie pozyskać materiał siewny – co jest ważniejsze: cena czy jakość?  Najlepiej jeżeli cena z jakością idzie w parze, a materiał jest sprawdzony i zdrowy, nasiona dobrze wykształcone, o znanej sile kiełkowania oraz pochodzi z legalnego źródła.

Chcąc mieć pewność, że materiał siewny będzie spełniał wymagania, najlepiej zakupić nasiona kwalifikowane w specjalistycznych firmach hodowlano – nasiennych, gdzie nadzór nad wytwarzaniem sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przy wyborze należy wziąć także pod uwagę, że główne korzyści wynikające z zastosowania materiału kwalifikowanego, to nie tylko wydajność, opłacalność upraw czy wyższa zdolność kiełkowania, ale także możliwość pozyskania określonych dopłat.

Jeżeli zostanie już wybrana odpowiednia odmiana do uprawy oraz wiadomo skąd pozyskać materiał siewny,  to należy pamiętać, że zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych wpisanych do:

  • Krajowego rejestru;
  • Wspólnotowego katalogu;
  • odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych, czyli właściwego urzędowego katalogu – co oznacza, że odmiany gatunków roślin znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej firm muszą być wpisane w urzędowym rejestrze;

Kupując materiał siewny należy pamiętać że:

  • materiał siewny powinien być wyłącznie w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu;
  • trwale zabezpieczony w etykietę nasienną potwierdzającą, że został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji;
  • pochodzić od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.

Dla poszczególnych kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary. Niektóre gatunki roślin rolniczych wymagają zaopatrzenia w paszport roślin. Jeżeli na etykiecie jest informacja, że materiał siewny został zaprawiony zaprawą nasienną, to należy zwrócić uwagę czy środek ochrony roślin użyty do zaprawiania jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.

Kupując materiał siewny należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać następujące dane: nazwę gatunku, nazwę odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer partii.

Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, kupujący ma zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje mu prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabył.

Aby reklamacja u dostawcy materiału siewnego mogła być była skuteczna należy:

  • koniecznie zachować dowód zakupu materiału siewnego – faktury i etykiety nasienne;
  • po otwarciu opakowania ocenić wizualnie jakość materiału tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków, zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia.

Jeżeli po otwarciu opakowania zostaną stwierdzone wady materiału, nie należy otwierać kolejnych opakowań. Takie działanie umożliwi wykonanie kontroli materiału, w tym jeśli zaistnieje potrzeba, pobranie prób do kontroli. O stwierdzeniu wadliwego materiału siewnego należy poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

żródło: PIORIN

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments