Poznaliśmy dokładny harmonogram naborów wniosków w ramach PS dla WPR na lata 2023 – 2027!

71

15 marca br. rozpoczęło się składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Po trzech dniach przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. 6,7 tys. rolników złożyło takie dokumenty.

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała dokładny harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w 2023 roku, jak również podała orientacyjny limit środków przeznaczony na poszczególne operacje realizowane w ramach naboru. Przyjrzyjmy się aktualnemu harmonogramowi:

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE/WSPARCIE OBSZAROWE (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Podstawowe wsparcie dochodów (7 761 mln zł): N15 marca – 15 maja 2023
 • Płatność redystrybucyjna (1 902 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Płatność dla młodych rolników (204 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023

EKOSCHEMATY (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Obszary z roślinami miododajnymi (38 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2 670 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR (35 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Biologiczna ochrona upraw (2 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (93 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Dobrostan zwierząt (1 274 mln zł): 15 marca -15 maja 2023

WSPARCIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • do krów (750 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • młodego bydła (849 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • owiec (23 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • kóz (1 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • buraków cukrowych (347 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • chmielu (4 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • lnu (2 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • konopi włóknistych (0,4 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • pomidorów (10 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • truskawek (48 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • ziemniaków skrobiowych (42 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • roślin pastewnych (82 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • roślin strączkowych na nasiona (304 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (79 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (100 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (5 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,2 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (2 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (53 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Bioróżnorodność na gruntach ornych (0,8 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych (0,8 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Rolnictwo ekologiczne (189 mln zł): 15 marca – 15 maja 2023
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (747 mln zł, dodatkowo 673,7 mln zł zaplanowane z budżetu PROW): 15 marca – 15 maja 2023
 • Zalesianie gruntów rolnych (10 mln zł): 1 czerwca – 31 lipca 2023 r.
 • Tworzenie zadrzewień śródpolnych (5 mln zł): 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • Zakładanie systemów rolno-leśnych (5 mln zł): 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (11 mln zł): 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 – Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 – Rolnictwo ekologiczne płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2007-2013 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2014-2020 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2004-2006 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 1 czerwca – 15 lipca 2023

INTERWENCJE SEKTOROWE (PRODUKTY PSZCZELE) (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Wspieranie podnoszenie poziomu wiedzy pszczelarskiej (1 mln zł): 2 października – 31 października 2023
 • Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych:

– I termin: 24 mln zł / 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: 20 mln zł / 2 – 31 października 2023

 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

– I termin: 14 mln zł / 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: 15 mln zł / 2 – 31 października 2023

 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (3 mln zł): 2 – 31 października 2023
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

– I termin: 9 mln zł / 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: 8 mln zł / 2 – 31 października 2023

 • Wsparcie naukowo-badawcze (1 mln zł): 2 – 31 października 2023
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (0,3 mln zł): 2 – 31 października 2023

INTERWENCJE SEKTOROWE (OWOCE I WARZYWA) (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

– zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o PS nie określa się kwoty na te nabory

 • Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw: 2 – 31 października 2023
 • Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw: 2 – 31 października 2023
 • Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw: 2 – 31 października 2023
 • Wycofanie z rynku owoców i warzyw: 2 – 31 października 2023
 • Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu: 2 – 31 października 2023
 • Badania i rozwój: 2 – 31 października 2023

INWESTYCJE I ROZWÓJ GOSPODARSTW (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność – dotacja (920 mln zł): 23 października – 30 listopada 2023
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej (1 263 mln zł): 15 listopada – 15 grudnia 2023
 • Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF (94 mln zł): 16 sierpnia – 15 września 2023
 • Rozwój małych gospodarstw (468 mln zł): 1 – 30 sierpnia 2023
 • Premie dla młodych rolników (811 mln zł): 30 czerwca – 31 lipca 2023

WSPÓŁPRACA/ROZWÓJ LOKALNY (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o PS nie określa się kwoty na nabór): 7 – 31 sierpnia 2023
 • Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności (174 mln zł): 27 listopada 2023 – 31 stycznia 2024

TRANSFER WIEDZY I DORADZTWO (Limit środków/termin rozpoczęcia i zakończenia naboru):

 • Doskonalenie zawodowe rolników – moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników (95 mln zł): 29 maja – 16 czerwca 2023
 • Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł 1 Kompleksowe programy doradcze – beneficjent dedykowany (618 mln zł): 29 maja – 16 czerwca 2023
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych -moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych – beneficjent dedykowany (13 mln zł): 29 maja – 16 czerwca 2023

Wielkopolska Izba Rolnicza rozpoczęła cykl artykułów pn. „ABC nowych dopłat”, czyli publikacji dotyczących nowego Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowi publikacjami:

ABC nowych dopłat – kim jest rolnik aktywny zawodowo?

ABC nowych dopłat – jakie GAEC w 2023 roku?

http://wir.org.pl/asp/abc-nowych-doplat-smr,1,artykul,1,3455

Opracowanie:

Aleksander Poznański

Źródło: ARiMR

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments